Ana içeriğe atla

Mevzuat

 

-  ASBÜ Mevzuatı

 

1. Kanunlar

     - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuruluş Kanunu

 

2. Bakanlar Kurulu Kararı

    - 12.12.2016 Tarihli ve 2016/9648 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

    - 06.02.2017 Tarihli ve 2017/9889 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

    - 04.06.2018 Tarihli ve 2018/11959 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

3. Yönetmelikler

      - ASBÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

     - ASBÜ Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği 

     - ASBÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

     - ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

     - ASBÜ Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Küresel Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Rekabet ve Regülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

     - ASBÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    - ASBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    - ASBÜ Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    - ASBÜ İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    - ASBÜ Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

   ASBÜ Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

   - ASBÜ Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

4. Yönergeler

     - ASBÜ Akademik Personelinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerine İlişkin Yönerge

     - ASBÜ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

     - ASBÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

     - ASBÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

     - ASBÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

     - ASBÜ Araç Kullanım Yönergesi

     - ASBÜ Dış İlişkiler Birimi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi

     - ASBÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi

     - ASBÜ Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi

     - ASBÜ İktisadi İşletme Yönergesi

     - ASBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Yönergesi

     - ASBÜ Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcilikleri Seçim Yönergesi

     - ASBÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

     - ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları ve Bilimsel Yayın Etiği Yönergesi

     - ASBÜ Stüdyo Laboratuvar ve Teknik Ekipman Yönergesi

     - ASBÜ Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge

     - ASBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

     - ASBÜ Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

     - ASBÜ Etik Davranış İlkleri ve Etik Kurul Yönergesi

     - ASBÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

     - ASBÜ İç Denetim Yönergesi

     - ASBÜ İmza Yetkilileri Yönergesi

     - ASBÜ Özel Öğrenci Yönergesi

     - ASBÜ Yayın Yönergesi

     - ASBÜ Kütüphane Yönergesi

     - ASBÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

     ASBÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

     ASBÜ Yatay Geçiş Yönergesi

     - ASBÜ Değişim Programları Yönergesi

     - ASBÜ Farabi Değişim Programı Yönergesi

     ASBÜ Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

     - ASBÜ Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

    - ASBÜ Çift Anadal Programı Yönergesi

    - ASBÜ Yandal Programı Yönergesi

    - ASBÜ Kalite Güvencesi Yönergesi

 

5. Genelgeler

 

6. Usul ve Esaslar

     - ASBÜ Elektronik Posta Hizmetinin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

    - ASBÜ İzin Kullanma Usul ve Esasları

    - ASBÜ Lisans Programları İçin Bütünleme Sınavı Usul ve Esasları

    - ASBÜ’de 50/d Kadrosundan 33/a Kadrosuna Geçişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar

    - 50/d Kadrosunda Görev Yapan Araştırma Görevlilerinin En Fazla %20’sinin Yardımcı Doçent Olarak Atanmalarında  Uygulanacak Usul ve Esaslar

   - ASBÜ Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Tez Çalışması ve Dönem Projesi Orijinallik Raporu Uygulama Esasları

 

7. Rehber/Kılavuz

     - ASBÜ Harcama Birimleri Rehber Kılavuzu

     - ASBÜ Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

     - ASBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

     - ASBÜ Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

 

8. Protokol-Sözleşme

 

  Birim Mevzuatları

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

- Hukuk Müşavirliği Mevzuatı

- Dış İlişkiler Birimi Mevzuatı