Ana içeriğe atla

Mevzuat

-  ASBÜ Mevzuatı

1. Kanunlar

2. Cumhurbaşkanı Kararı/Bakanlar Kurulu Kararı

3. Yönetmelikler

4. Yönergeler 

5. Genelgeler

6. Usul ve Esaslar

7. Rehber/Kılavuz

 

  Birim Mevzuatları

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Mevzuatı 

- Hukuk Müşavirliği Mevzuatı

- Dış İlişkiler Birimi Mevzuatı