Ana içeriğe atla

İç Kontrol Hakkında

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tıklayınız.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız.

İç Kontrol Planı Hazırlama Grubu için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Rehberi için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği için tıklayınız.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu için tıklayınız.